м. Львів

FRAGMENTY Z PRZESZŁOŚCI

vystavka

UA DE

Istnieje pogląd, że Lwów jest miastem nowym… Jego „zagospodarowanie” odciąga uwagę od starych budowli, ale tym ciekawsze jest poszukiwanie tych drogocennych inkluzji w ramie z błyszczących budynków” – pisał w 1914 roku artysta i historyk sztuki Gieorgij Łukomski.
Nowy i dawny Lwów utrwalony został na zdjęciach ówczesnych lwowskich mistrzów fotograficznych końca XIX i pierwszych trzech dekad XX wieku. Hic et nunc – tu i teraz – aparat fotograficzny utrwala miasto niezależnie od tego, co było przedtem i co będzie potem. Każde zdjęcie z perspektywy dnia dzisiejszego jest ważnym dokumentem epoki.
Cel, który postawił przed sobą autor wystawy Fragmenty z przeszłości Aleksander Korobow, polega na ożywieniu starej fotografii, umożliwieniu odbiorcy zagłębienia się w przeszłości Lwowa i delektowaniu każdym detalem utrwalonym na powiększeniach. Niektóre ze zdjęć są znane – były reprodukowane w popularnych wydawnictwach oraz na stronach internetowych, inne do tej pory nie były nigdzie publikowane.
Miedzy innymi dlatego narodził się pomysł zaprezentowania zdjęć miasta w wysokiej jakości i dużym formacie.
Na wystawie można zobaczyć różnorodne fotografie – od panoram Lwowa po zdjęcia ówczesnych jego mieszkańców. Ale i tu, i tam widz znajdzie detale, które były przed nim ukryte na małych wersjach  wcześniej publikowanych zdjęć.
Odrębnie zaprezentowana została stara lwowska architektura. Ówcześni fotografowie znajdowali dla obiektów sakralnych nowe, niespotykane dotąd w ujęciach malarskich perspektywy patrzenia.
Kolejną grupę stanowią zdjęcia budynków przeznaczonych do wyburzenia. W takich przypadkach fotograf zwykle starał się zaprezentować obiekt w najkorzystniejszym świetle, podarować mu pożegnalny pocałunek.
Na zdjęciach można odczytać napisy z szyldów i plakatów, przypatrzyć się dekoracjom architektonicznym a nawet jakości bruku lwowskich ulic. A co najważniejsze – ludziom: urzędnikom, rzemieślnikom, handlarkom, sprzedawcom, osobom pozującym fotografowi oraz przypadkowym przechodniom. Na niektórych zdjęciach widzimy masowe zgromadzenia lwowian – na Rynku, na placu Mariackim.
Do zdjęć dołączone są krótkie opisy. Natomiast same zdjęcia są przyszłymi eksponatami Muzeum Historii Fotografii we Lwowie.
Kurator wystawy Ihor Siomochkin, historyk sztuki

Lwów, ul. Kopernika 17
8-27 Sierpnia 2017

p70201

p70202